best free site creator

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PRIN MĂSURI DE SPRIJIN SOCIO – ECONOMICE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE ȚOLICI, COMUNA PETRICANI - NEAMȚ

Beneficiar
COMUNA PETRICANI
Parteneri
LICEUL TEHNOLOGIC PETRICANI  – Partener 1
ASOCIAȚIA EDUCAȚIE ȘI VIITOR    – Partener 2
SC PLURI CONSULTING GRUP SRL – Partener 3


Prezentarea proiectului

Activitatile desfasurate vor fi supuse unui sistem unitar de coordonare si monitorizare prin intermediul celor 3 proceduri interne, asigurandu-se astfel un nivel adecvat de control si coordonare.
 In cadrul activitatii A1 Managementul proiectului:
- se va selecta si angaja echipa de implementare pe baza criteriilor din cererea de finantare;
- se vor elabora procedurile interne aferente implementarii si se va instrui echipa de proiect si voluntarii;
- se va urmarii indeplinirea obiectivelor proiectului;
- se va asigura evaluarea intermediara si finala a proiectului, prin depunerea cererilor de rambursare si de plata, insotite de rapoartele tehnico-financiare care vor reflecta stadiul implementarii activitatilor si implicit cheltuielile implicate.
 In cadrul activitatii A2 Achizitii necesare proiectului:
- se vor numi comisiile care vor realiza achizitiile pentru fiecare partener implicat;
- se vor intocmi documentatiile de achizitii;
- se vor desfasura procedurile de achizitii;
- se vor receptiona si pune in functiune (unde este cazul) bunurile si serviciile achizitionate prin proiect.
 In cadrul activitatii A3 Mediatizarea proiectului:
- se va organiza Conferinta de presa lansare proiect;
- se va crea si actualiza pagina web a proiectului;
- se vor elabora si realiza materialele de promovare a activitatilor proiectului;
- se va organiza o Campanie de promovare a beneficiilor proiectului a carui scop este facilitarea accesului grupului tinta al proiectului la activitatile integrate pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala;
- se vor selecta, inscrie si mentine in grupul tinta un numar de 552 persoane, care vor avea urmatoarea structura: 286 adulti si 266 copii;
- se va organiza Conferinta de inchidere a proiectului, in cadrul careia se vor rezultatele obtinute, impactul acestora asupra comunitatii, etc.
 Promovarea obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului va fi realizata pe toata durata de implementare a proiectului, respectandu-se instructiunile Autoritatii Contractante si Manualul de Identitate Vizuala POCU.
 In cadrul activitatii A4. Furnizarea de servicii de incluziune sociala pentru integrarea/reintegrarea socio-economica a comunitatii marginalizate Tolici;
- se va reabilita, dota si da in folosinta Centrul Comunitar Integrat, centru in care vor fi furnizate masuri adaptate la nevoile sociale identificate in comunitatea marginalizata;
- se vor organiza programe de informare si promovare pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale;
- se vor organiza campanii in vedrea refacerii capacitatilor de integrare benefica in comunitate;
- se vor furniza servicii de evaluare si consiliere psihologica catre grupul tinta;
- se vor furniza servicii medicale pentru 552 persoane (investigatii medicale paraclinice pentru efectuarea analizelor medicale, servicii curative pentru urgente medico-chirurgicale, servicii preventive si profilactice, servicii medicale la domicilui si activitati suport).
 In cadrul activitatii A5. Actiuni si interventii pentru cresterea accesului si participarii copiilor din comunitatea marginalizata la educatie precum si cresterea numarului de persoane care finalizeaza invatamantul gimnazial obligatoriu:
- se vor reabilita si dota partial spatiile de invatamant din corpul B al scolii din comunitatea marginalizata Tolici;
- se va facilita accesul a cel putin 100 copii la sistemul de educatie de nivel prescolar prin suplimentarea cu 2 noi grupe de gradinita;
- se va organiza 1 program de informare "Stop abandonului scolar- integrare sociala prin educatie’’;
- se vor infiinta doua clase de studiu tip scoala dupa scoala;
- pentru 266 copii din grupul tinta se vor acorda masuri de acompaniament in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii.
 In cadrul activitatii A6 – Servicii de asistenta juridica pentru reglementari acte:
- se va actualiza Studiul cu persoanele din grupul tinta privind necesitatea furnizarii serviciilor de consultanta juridica pentru reglementari acte;
- se vor intocmi documentatiile necesare obtinerii actelor de identitate, inclusiv a celor expirate, diplome neridicate, acte de proprietate si de obtinere a drepturilor de asistenta sociala.
 In cadrul activitatii A7. Actiuni pentru prevenirea si combaterea saraciei prin implementarea politicilor privind piata muncii si ocuparea fortei de munca:
- se vor furniza servicii de informare si consiliere profesionala pentru 276 persoane, care vor fi informate cu privire la evolutia pietei muncii, analiza ocupationala, posibilitati de instruire, sansele de integrare pe piata muncii, etc;
- se vor furniza 13 programe de formare profesionala, in urma carora cel putin 144 persoane dobandesc o calificare;
- se vor furniza servicii de acompaniament pentru copiii ai caror parinti participa la programele de formare profesionala;
- se vor furniza servicii de mediere a muncii pentru un numar de 276 persoane, in vederea accesarii si mentinerii unui loc de munca, din care cca. 81 pers. vor fi incadrate pe piata muncii (inclusiv persoanele angajate in firmele nou infiintate);
- se vor realiza cca. 276 Ghiduri operationale de mediere (oferite gratuit pers. din GT, astfel incat acestea sa aiba la indemana toate informatiile necesare pentru accesarea si pastrarea unui loc de munca;
- se vor organiza 3 Burse de locuri de munca, 30 seminarii pentru prevenirea muncii la negru si un numar de 56 seminarii de tip Job Club (intocmirea unui CV si a unei scrisori de intentie, sursele de locuri de munca vacante, modalitati de cautare a unui loc de munca, etc).
 In cadrul activitatii A8. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si crearea de locuri de munca;
- se vor acorda servicii de consiliere antreprenoriala individuala si de grup pentru un numar de 132 persoane;
- se vor organiza 2 cursuri de competente antreprenoriale din care 24 persoane obtin o calificare in acest domeniu;
- se va organiza un concurs de planuri de afaceri, pe baza unor criterii de selectie si a unui calendar de selectie, etc;
- vor fi selectate 12 planuri castigatoare care vor primi sprijin financiar pentru demararea unei afaceri. Valoarea totala a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme va fi de 1.338.000 lei;
- vor fi organizate 2 workshop-uri de bune practici in domeniul privat, pentru constientizarea importantei si beneficiilor ocuparii pe cont propriu, incurajarea viitorilor antreprenori, etc.
 In cadrul activitatii A9. Imbunatatirea conditiilor de trai prin oferirea de sprijin material in vederea imbunatatirii conditiilor de locuit a 35 familii din comunitatea marginalizata Tolici:
- se va actualiza studiul privind selectarea familiilor cu cea mai mare nevoie de reabilitare/amenajare/extindere locuinta, asigurare acces la utilitati si stabilirea lucrarilor de executat;
- se va intocmi un Regulament de acordare a ajutoarelor materiale;
- se vor intreprinde actiunile necesare realizarii actiunilor de imbunatatire a conditiilor de locuit (35 locuinte vor beneficia de reabilitare si/sau acces la utilitati);
- se va constata realizarea lucrarilor pe baza Notelor de constatare.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© Copyright 2017-2018 Liceul Tehnologic Petricani - All Rights Reserved