site builder

PREZENTARI
POWER POINT

Materiale prezentate grupului țintă

STUDIU

Studiu privind eficacitatea programelor de informare privind combaterea săraciei și excluziunii sociale

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României